06.10.2015-Доделување на стипендиите „Борис Трајковски“