09.10.2015-Посета на КИЦ на Р. Македонија во Софија