22.10.2015-Посета на прифатниот центар во Гевгелија