28.10.2015-Средба со граѓани во Народната Канцеларија - Скопје