10.11.2015-Изложба на иноваторски проекти и експонати на млади научници