13.11.2015-Церемонија на свечено менување на државното знаме