02.12.2015-Предавање на акредитивни писма, Кралство Норвешка