04.12.2015-Средба со претседателот на Чешкиот Парламент, г. Хамачек