09.12.2015-Симпозиум „100-годишнина од I светска војна, фронтот на Чанакале“