11.12.2015-Церемонија на свечено менување на државното знаме