19.12.2015-Состанок со членовите на Управувачкиот комитет