01.01.2018 - Посета на припадниците на АРМ во касарната „Чојлија“