18.01.2018 - Прием за претставниците на дипломатскиот кор во Гевгелија