09.02.2018 - Предавање на акредитивни писма - Словачка Република