14.02.2018 - Одбележување на празникот Св. Трифун во Кавадарци