15.02.2018 - Традиционален работен ручек со амбасадорите од Вишеградска група