19.02.2018 - Доделување награда за светско лидерство на претседателот Иванов