19.02.2018 - Обраќање на Светскиот форум на бизнис ангели во Истанбул