21.02.2018 - Предавање пред Советот за високо образование на Турција