27.05.2018 - Свечена академија „1000 години Охридска архиепископија“