26.07.2018 - Предавање акредитиви, Кралство Саудиска Арабија