29.08.2018 - Прием на учесниците на детскиот фестивал „Златно славејче“