11.09.2018 - „Медал за заслуги за Македонија“ за проф. Јован Павлевски