18.09.2018 - Предавање акредитивни писма, Руска Федерација