26.09.2018 - Прием организиран од претседателот Трамп во Њујорк