27.09.2018 - Обраќање во Генералното собрание на Обединетите нации