01.01.2017 Посета на припадниците на АРМ во армискиот склад Еребино