06.01.2017 Бадник во домот на претседателот Иванов