01.02.2017 Изјава по средбите со претставници на политичките партии