10.02.2017-Церемонија на свечено менување на државното знаме