14.02.2017 - Закројување на винова лоза во Демир Капија по повод Св. Трифун