01.03.2017 Обраќање на претседателот на Република Македонија