13.04.2017 Церемонија на свечена промена на државното знамe