18.-20.05.2017 Средба со Кралот на Јордан Н.В. Абдула II