21.05.2017 Отворање на новиот објект на Македонската филхармонија