23.-24.05.2017 Одликување на претседателот Иванов со наградата „Алексеј Втори“