29.05.2017 Средба со амбасадорите на земјите членки на ЕУ