30.05.2017 Предавање на акредитивни писма, Монголија