05.07.2017 - Учество на претседателот Иванов на форумот Кран Монтана