11.07.2017 - Средба со уметниците и организаторите на „Охридско летo“