02.08.2017 - Чествување на 2-ри Август - Илинден во Скопје