26.08.2017 - Прием на учесниците на Школата за млади лидери