07.09.2017 - Церемонија на свечено менување на државното знаме