12.09.2017 - Средба со Милан Брглез,претседател на Државниот збор на Словенија