24.09.2017 - Церемонија на канонизација на архимандритот Јоаникиј Ракотински