26.09.2017 - Прием по повод 68-годишнината од основањето на НР Кина