30.09.2017 - Духовна академија-50 годишнина од возобновување на МПЦ