03.10.2017 - Македонија на 19. Светски фестивал за млади и студенти во Сочи