06.10.2017 - Обраќање на 3.конференција на Кина и земјите од ЦИЕ