09.10.2017 - Одбележување на 50-годишнината од основањето на МАНУ